Om Oss

Böttcher är marknadsledande och ett innovativt företag med fokus och ständig strävan efter högsta kvalitet.


Det gäller inte bara grafiska valsar, utan också med att utveckla specifika tillämpningar anpassade för tryckkemi och gummidukar. Vi är också framgångsrikt verksamma på många marknadsområden utöver den grafiska industrin.

På Böttcher strävar vi ständigt efter en process som har ett mervärde i relationen mellan ert och vårt folk. Det är bara en aspekt av vår vision om kvalitet men det leder till en nära relation och ett produktivt samarbete. 
Även om Böttcher är ledande inom teknisk utveckling i vårt samarbete med våra kunder, handlar det i slutänden om människor.

Böttcher har funnits sedan 1725 och under den gångna tiden till nutid har det varit en dynamisk samverkan mellan skapandet av traditioner och innovationer under resans gång.
Vi respekterar de värden och resultat vi uppnått i processer under vår långa rika historia i de ständigt föränderliga utvecklingskraven av idag.

Vi är fast beslutna att behålla utvecklingen i våra egna händer och vi har vårt eget F&U-program, samt produktion runt om i världen i egna anläggningar och har byggt upp en privat global försäljningsorganisation för att kunna möta alla behov från marknaden.

Sedan årsskiftet 2005/2006 ansvarar Böttcher Nordic AB för leveranser av Böttcher produkter i Sverige.

För oss är kvalitet mer än egenskaper i våra produkter. De är ett bidrag till framgången för de som använder dom ...