ISO 9001

Vårt moderbolag i Köln, Felix Böttcher GmbH & Co. KG, är naturligtvis i besittning av certifieringen.

Denna internationella standard specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem där en organisation:
a) måste visa att det är möjligt att konsekvent tillhandahålla produkter som uppfyller kundernas krav och tillämpliga lagar och förordningar.
b) vars uppgift är att öka kundnöjdheten genom en effektiv tillämpning av systemet, inklusive processer för kontinuerlig förbättring av systemet och försäkran om överensstämmelse med kund och gällande lagar och förordningar.


Alla krav i denna internationella standard är allmänna och är avsedda att tillämpas på alla organisationer, oavsett typ, storlek och produkt som tillhandahålls.