Kvalitét

Kvalitet ... Att det alltid varje gång är samma homogena komposition av gummimaterial. Att det alltid är samma konsekventa dimensioner på valsarna. Att det alltid är exakt samma yt- finhet efter slipning. Detta är resultatet av noggrann planering och kontinuerlig övervakning av maskinerna i våra automatiserade produktionsenheter av Böttcher’s standardvalsar.


På Böttcher’s utvecklingsavdelning har vi en separat, mycket innovativ avdelning, där alla steg i processen ständigt analyseras. Om det finns sätt att optimera en produktionsprocess så implementeras det.
Inget lämnas åt slumpen och en robust kvalitet bidrar till att minimera eventuella fel i processen som i sin tur innebär ett resultat som gör vår produktion så ekonomisk som möjligt, vilket i slutändan är till din fördel. Denna filosofi bidrar inte bara till kvaliteten på valsarna, den tillämpas också på sammansättning och blandning av våra kemiska produkter.

Blandningsrutiner övervakas ständigt och optimeras vid behov av en central kontrollavdelning i Köln.
Detsamma gäller för våra dukar. För att alltid garantera samma kvalité testas varje kvadratmeter enligt våra kvalitetskrav innan de levereras till någon av våra distribuerade tillverkande företag över hela världen.

Vår fokus ligger på kvalitet som en grundläggande filosofi som i sin tur bidrar till framgången för våra kunder ...