Utveckling

Vår Forsknings och Utvecklingsavdelning (FoU) drivs och förses med information dagligen från alla håll.

Som ett konsekvent exempel, varje år tas mer än 3000 (!) utvecklade och testade nya gummimaterial fram! Mer än 300 kvalitéer når nästa steg.
Endast 30 kvalitéer uppfyller sedan alla strikta testkriterier och blir slutligen implementerade i vårt materialutbud.

I nära samarbete med alla stora maskintillverkare, bedriver vi löpande forskning om nya utvecklingsmöjligheter. Dessutom undersöks varje ny generation av färg, tillsammans med tillverkarna testas de för eventuella reaktioner på våra gummikvalitéer, våra fuktvattentillsatser och på våra dukar.

Kompositionerna av tryckkemikalier bestäms i nära samråd med ledande maskintillverkare och som är FOGRA-certifierade.
Strukturen på våra dukar är utvecklad av Böttcher själva efter noggrann undersökning och ett omfattande testprogram ute bland våra kunder på marknaden.

Den gemensamma nämnaren i detta är en ständig interaktion med våra kunder för att utbyta erfarenheter.
Dessa erfarenheter hjälper oss i att utveckla produkter av högsta kvalitet som vi kan göra till ett betydande och bestående bidrag till framgången för våra kunder.